Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2022

Chương trình xúc tiến thương mại năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 11/3/2022. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện là 4,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2022 , bao gồm những nội dung sau:

Thông tin thương mại và tuyên truyền, quảng bá để tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước

Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang: Duy trì tạp chí truyền hình Xúc tiến Công Thương trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang (mỗi tháng 01 chuyên đề).

Description: F:\TIEN\anh\Năm 2022\Hội nghị vải thiều đi mỹ\z3300244675445_747cd8f802a1f28c9256e3ccc1cf95b6.jpg

Phối hợp với Báo Bắc Giang: Duy trì chuyên trang thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách về Xúc tiến Công Thương trên Báo Bắc Giang (mỗi tháng 01 số).

Phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tửBộ Công Thương: Duy trì Sàn giao dịch TMĐT (hosting), gia hạn quyền sở hữu tên miền cho sàn giao dịch Thương mại điện tử: website: www.san24h.vn và đặt Banner trên trang chủ Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam ECVN.com và Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam tại địa chỉ www.vecom.vn.

Khảo sát, điều tra đánh giá thực trạng và thống kê nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh năm 2022: Phục vụ xây dựng, số hóa cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xttm: Sản phẩm, hàng hóa, doanh nghiệp, HTX, CSSX sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh (theo Quyết định 1968/QĐ-TTg về việc chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong hoạt động XTTM).

Xây dựng bộ tài liệu bằng Clip và hình ảnh mô tả, quảng cáo sản phẩm chuyên biệt về sản phẩm vải thiều, mỳ gạo chũ bằng tiếng Anh (xong trong tháng 3/2022), tiếng Nhật, Trung (xong trong tháng 5/2022); được gắn mã QR và số hóa phục vụ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu xúc tiến tiêu thụ tại thị trường Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc thông qua cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại các nước.

Phối hợp với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương: Thông tin về tình hình thuận lợi hóa thương mại trong và ngoài nước phục vụ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của tỉnh và phục vụ quản lý ngành.

Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm thương mại ở trong nước

Tham dự Hội chợ thương mại Quốc tế Việt – Trung, do tỉnh Lạng Sơn tổ chức năm 2022.

Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX của tỉnh tham dự các hội chợ triển lãm của các Bộ, ngành, địa phương trong nước tổ chức: Hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp, HTX tham gia hội chợ.

Tổ chức hội nghị, hội thảo; các sự kiện; tham gia đoàn giao dịch thương mại, khảo sát thị trường, quảng bá, hỗ trợ thâm nhập thị trường; hoạt động xúc tiến tiêu thụ hàng hóa; xúc tiến tổng hợp thúc đẩy tiêu thụ ở trong nước và nước ngoài

Tổ chức Hội nghị "Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh vào thị trường Mỹ năm 2022" theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tổ chức "Lễ xuất hành vải thiều Bắc Giang sang thị trường các nước Mỹ, Nhật Bản… năm 2022" tại huyện Tân Yên và huyện Lục Ngạn.

Tổ chức chuỗi Sự kiện Xúc tiến tiêu thụ vải thiều, các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, EU, UAE, Úc... năm 2022; theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH BG…

Tổ chức sự kiện, các hoạt động quảng bá, xúc tiến đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cam, bưởi, các nông sản chủ lực, đặc trưng và tiềm năng và các sản phẩm Ocop của tỉnh tại thị trường trong nước.

Tổ chức tham gia các hội nghị giao thương trực tuyến với các tỉnh trong nước và với các nước do Bộ, ngành tổ chức.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho DN, HTX của tỉnh về thông tin thị trường, chính sách, hàng dào kĩ thuật về XK tại các thị trường lớn, khó tính; nâng cao năng lực XTTM, phát triển năng lực và kỹ năng phát triển thương hiệu; ứng dụng CNTT trong hoạt động XTTM...

Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo phổ biến thông tin, pháp luật thương mại, quy định, chính sách XNK một số nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh vào thị trường các nước Mỹ, EU, Nhật Bản...; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, nguồn gốc, xuất sứ...; ứng dụng CNTT trong hoạt động XTTM; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ XTTM, nghiệp vụ quản lý…

Hoạt động XTTM khác

Tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn đàn kinh tế kết nối giao thương, cung cầu do Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố tổ chức; chi cho cán bộ đưa doanh nghiệp, HTX tham dự hội chợ triển lãm; chi gới thiệu, quảng bá sản phẩm; tham dự hoạt động XTTM khác tại các tỉnh, thành phố.

Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được giao sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại năm 2022 đúng mục đích và theo đúng quy định./.

                                                                                                                                        Trung tâm KC&XTTM