Hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Đắk Nông

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kết nối tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đã có văn bản số 449/SCT-QLTM đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, nhằm hỗ trợ cho các doanh nhiệp, hợp tác xã... tìm kiếm đối tác, tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang thông báo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Nông.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:  

Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông; Địa chỉ: Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 0261.2216.946./.