Mời tham dự chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương tại Lào Cai năm 2022

Ngày 29/4/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai gửi công văn số 25/KC&XTTM-TM  về việc mời tham dự chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương tại Lào Cai năm 2022. Cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BCT ngày 24/12/2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc về việc triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai năm 2022. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức Hội chợ Hàng hóa xuất khẩu khu vực phía Bắc kết hợp Hội nghị quốc tế ngành nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp thành chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương tại Lào Cai vào tháng 9 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Hội chợ Hàng hóa xuất khẩu khu vực phía Bắc

- Quy mô: 350 - 400 gian hàng tiêu chuẩn và 1.000 m2 đất trống.

- Nội dung: Tuyên truyền hợp tác xúc tiến thương mại giữa các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam và Trung Quốc; triển lãm ngành hàng nông sản xuất khẩu và hàng thương mại khác.

2. Hội nghị quốc tế ngành nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp

- Quy mô: 150 đại biểu tham dự trực tiếp, 150 đai biểu tham dự trực tuyến (bao gồm đại biểu phía Việt Nam và phía Trung Quốc).

- Nội dung: Giao thương trực tiếp giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc về ngành hàng nông sản, trái cây.

Đây sẽ là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại đem lại hiệu quả thiết thực cho các nhà cung cấp, doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại SỞ hướng tới thị trường Trung Quốc, đặc biệt trong tình hình doanh nghiệp hai nước Việt Trung chưa thể gặp gỡ giao thương trực tiếp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo và kính mời các nhà cung cấp, các doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai - Ông Nguyễn Tấn Đức – Trưởng phòng XTTM, DĐ : 0946.246.718, Email : ntduc-sct@laocai.gov.vn; Bà TạThị Thu Hiền – Viên chức phòng XTTM, DĐ : 0942.999.789, Email: ttthien-sct@laocai.gov.vn./.