Những hỉnh ảnh tiêu biểu tại Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2022

Sáng 25/5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều với gần 80 điểm cầu trong nước và quốc tế. Trong đó có 60 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong nước; 1 điểm cầu tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; 6 điểm cầu tại tỉnh Quảng Tây, tỉnh Vân Nam, tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc; 4 điểm cầu tại Nhật Bản; 1 điểm cầu tại Australia, 1 điểm cầu tại Singapore, 2 điểm cầu tại Thái Lan, 1 điểm cầu tại Dubai.

Sau đây là những hỉnh ảnh tiêu biểu tại Hội nghị:

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 5\Hội nghị xúc tiến vải thiều\z3443365703872_701d0982f4a51c0b9f960a1ffcbf96fe.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 5\Hội nghị xúc tiến vải thiều\z3443362172180_748f3713509fc5d6255d9adf3f41d726.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 5\Hội nghị xúc tiến vải thiều\z3443362175838_ab8755df31e01815e0da2ab2accded9b.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 5\Hội nghị xúc tiến vải thiều\z3443362175965_e935958a4b0f33ac1c7ef6111742147e.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 5\Hội nghị xúc tiến vải thiều\z3443365201212_962c40b4014c9a4478cb042826ba28e3.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 5\Hội nghị xúc tiến vải thiều\z3443366412631_ff37fc25379e18c9032076779989cd83.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 5\Hội nghị xúc tiến vải thiều\z3443367817735_36754b6150ccb4087260d652ee3521a0.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 5\Hội nghị xúc tiến vải thiều\z3443367817735_36754b6150ccb4087260d652ee3521a0.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 5\Hội nghị xúc tiến vải thiều\z3443368492331_aeba8d612a210758ec92b2e1ed305d8b.jpg