Mời tham gia Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng Việt Nam tại tỉnh Bình Định năm 2022

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-BCT ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các dự án, nhiệm vụ và kinh phí năm 2022 thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững thuộc Danh mục các Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1464/BCT-TTTN ngày 21/3/2022 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trong năm 2022.

Sở Công Thương Bình Định trân trọng kính mời Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các tổ chức, đơn vị xúc tiến thương mại tham gia Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng Việt Nam tại tỉnh Bình Định năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian: 01 ngày, vào ngày 24/6/2022 (Thứ 6, từ 07h00 -13h00, tập kết trưng bày và gặp gỡ trao đổi; từ 13h00-17h00 Hội nghị kết nối chính thức diễn ra).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định – Số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định.

- Hoạt động kết nối trước, trong và sau Hội nghị

+ Trước Hội nghị, Ban Tổ chức bố trí địa điểm tổ chức các cuộc gặp gỡ để trao đổi, kết nối giữa các đơn vị sản xuất và phân phối, giữa các nhà phân phối với các đại lý bán lẻ… để Sở Công Thương, Đoàn xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố giới thiệu nhà cung ứng và nhà phân phối gặp gỡ trao đổi nhu cầu.

+ Tại Hội nghị, Ban Tổ chức phối hợp các Sở Công Thương, các đơn vị xúc tiến thương mại báo cáo toàn bộ kết quả tổng hợp nhu cầu kết nối; điều hành các phiên thương thảo, ghi nhớ các cam kết và tổ chức ký kết các Hợp đồng ghi nhớ giữa các nhà cung cấp và nhà phân phối phân phối.

+ Sau Hội nghị, Ban Tổ chức phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Trung tâm xúc tiến thương mại và đơn vị xúc tiến thương mại có liên quan đôn đốc, hướng dẫn các nhà cung cấp và phân phối ký kết hợp đồng kinh tế chính thức và tổ chức thực hiện các cam kết.

- Được sự cho phép của UBND tỉnh Bình Định trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Hội nghị sẽ có các chương trình:

+ Hội nghị ký kết hợp tác hỗ trợ tỉnh Bình Định tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh trên các sàn thương mại điện tử và các chương trình tập huấn thương mại điện tử do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp triển khai.

+ Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh, thành phố tại Bình Định năm 2022.

Để nâng cao hiệu quả giao thương kết nối tại Hội nghị, rất mong Sở Công Thương các tỉnh, thành phố quan tâm, hỗ trợ rà soát, lựa chọn, giới thiệu và cung cấp danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã uy tín của địa phương có nhu cầu cung ứng và tiêu thụ các sản phẩm đặc sản, đặc trưng, hàng nông sản, lương thực, thực phẩm, hàng bình ổn thị trường... ưu tiên sản phẩm đạt chuẩn OCOP, VietGap, GlobalGap... (biểu mẫu đính kèm).

 Danh sách các đơn vị tham gia gửi về Sở Công Thương tỉnh Bình Định trước ngày 11/6/2022 để tổng hợp, thực hiện kết nối.

Chi tiết về công tác tổ chức Hội nghị, Qúy cơ quan, đơn vị  vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Bình Định; địa chỉ số 198 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại: 0256.3825203, Email: ketnoicungcaubinhdinh2022@gmail.com; Ông Hồ Văn Thìn 0913.409.905, Bà Nguyễn Thị Kim Thi 0935.790.627.