Mời tham gia Hội chợ Thương mại khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình 2022

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022, được sự đồng ý của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Công Thương tổ chức Hội chợ Thương mại khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình 2022, từ ngày 08/7 đến ngày 13/7/2022 tại Sân Nhà văn hóa tỉnh cũ, đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hội chợ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực về kinh tế, chính trị và xã hội nhằm quảng bá tiềm năng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, đầu tư và du lịch của tỉnh Quảng Bình nói riêng, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, được tổ chức với quy mô trên 280 gian hàng tiêu chuẩn. Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh, quảng bá, giới thiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình trân trọng kính mời Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại/Trung tâm Xúc tiến Thương mại/Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các tỉnh/thành phố quan tâm đăng ký tham gia, đồng thời đề nghị quý Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo, giới thiệu các doanh nghiệp của tỉnh/thành phố tham gia các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm tại Hội chợ.

Chính sách hỗ trợ: Theo quy định của Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại (không quá 50% kinh phí thuê gian hàng, tối đa 10 triệu đồng/01 đơn vị).

Đề nghị các đơn vị gửi Bản đăng ký tham gia Hội chợ (theo mẫu đính kèm) trước ngày 20/6/2022.

Đầu mối tiếp nhận bản đăng ký:

Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại Quảng Bình

Địa chỉ: 59 Trần Nguyên Hãn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3796967; Fax: 0232.3796967

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hòa Bình - TP. XTTM; DĐ: 0896 69 69 82.

Email: binhnh.sctqb@gmail.com.