Tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại năm 2024

Ngày 01/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bắc Giang; thu hút các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong nước và ngoài nước quan tâm, hợp tác, đầu tư tại Bắc Giang. Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường trong nước, xây dựng niềm tin vào sản phẩm nội địa của người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường trong và ngoài
nước gắn với quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiểm năng
của tỉnh; Quảng bá hình ảnh địa phương thông qua các sự kiện; tăng cường trao đổi, hợp tác thúc đẩy thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch; thực hiện chiến lược dài hạn trong tiêu thụ, nâng cao giá trị cho các sản phẩm; quảng bá, giới thiệu sản phẩm một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại như tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội trao đổi, mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; chú trọng hỗ trợ các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh; duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối, ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu và đứng vững trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều biến động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại thông qua môi trường thương mại điện tử và các nền tảng kinh tế số.

Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2024 gồm 4 nội dung chính gồm: (1) Tổ chức các sự kiện, hội nghị và các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm chủ lực, đặc trưng; (2) Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở trong nước và nước ngoài; (3) Thông tin thương mại và tuyên truyền, quảng bá để tiêu thụ hàng hóa ở trong và ngoài nước; (4) Dự phòng cho các hoạt động Xúc tiến thương mại khác, với tổng kinh phí là 3 tỷ đồng. Trong đó, tập trung quảng bá, giới thiệu, đẩy mạnh kênh phân phối tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, đặc trưng và tiềm năng; sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm có thương hiệu, nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận; Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu về sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệp 4.0 hiện nay./.