Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội đã diễn ra thành công Hội thảo giới thiệu “Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam” Hội thảo do Vụ Khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quố

Cách đây 2 năm, anh Mai Văn Hoàn ở Thôn Biển Dưới, xã Biển Động (Lục Ngạn – Bắc Giang) đã đưa giống ớt chỉ thiên cao sản về thôn trồng thử nghiệm thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Andrin Loi – Chủ tịch hãng cà phê Ya Kun Coffee International là con út trong gia đình có 7 anh chị em tại Singapore.

Ngày 08 tháng 10 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 81/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết