Bắc Giang: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Ngày 04/3/2024, Sở Công Thương Bắc Giang ban hành công văn số 281/SCT-QLNL về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Theo Công văn, nhằm tuyên truyền cho sự kiện Giờ Trái đất năm 2024 do Bộ Công Thương chủ trì sẽ diễn ra từ 20h30’đến 21h30’ ngày 23/3/2024 (thứ 7), Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực trong tháng 3 nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, như: Tổ chức các hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Giờ trái đất từ 20h30 đến 21h30 ngày 23 tháng 3 năm 2024 (gọi tắt là Sự kiện).

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh (Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh): tích cực tuyên truyền về thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất để nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc thực hiện tiết kiệm điện cũng như tiết kiệm các nguồn năng lượng khác để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm được thông tin, hưởng ứng sự kiện.

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến thông tin cho các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp hưởng ứng tham gia Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2024”. Đặc biệt tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; tự nguyện tắt đèn điện, tắt các thiệt bị điện không cần thiết của gia đình, cơ quan trong thời gian diễn ra sự kiện.

Công ty Điện lực Bắc Giang chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, khách hàng sử dụng điện thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện; đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện.

Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất như tự nguyện tắt đèn chiếu sáng tại các vị trí không cần thiết trên các đường phố, công viên tại thành phố và tắt các thiết bị điện không cần thiết thuộc quyền quản lý của Công ty trong thời gian diễn ra sự kiện.Tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị tích cực, tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2024.

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị tích cực, tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2024”; tự nguyện tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự kiện./.

Tin liên quan