Bắc Giang: Triển khai tuyên truyền, hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023

Ngày 01/3/2023, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 22/KH-SCT ngày 01/3/2023 Triển khai tuyên truyền, hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Với mục đích, nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với sự kiện Giờ Trái đất 2023; Tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chiến dịch Giờ Trái đất, biến đổi khí hậu, mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng, các biện pháp để góp phần thích ứng, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu; Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất 2023, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình, tham gia bằng nhiều hình thức như: Tham gia 1 giờ tắt đèn vì trái đất, hay tiết kiệm điện thành thói quen, hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân, cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và hộ gia đình; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự nhất là tại các địa điểm tiến hành tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch.

Một số nội dung chính hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023, cụ thê như sau:

1. Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2. Treo băng rôn tuyên truyền tại các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và tại một số tuyến đường, khu vực (lưu ý: Không sử dụng sản phẩm nhựa 1 lần, không treo trong trụ sở cơ quan); trên các bảng quảng cáo điện tử trên địa bàn tỉnh (lồng ghép vào các chương trình quảng cáo, không làm tăng giờ quảng cáo).

3. Tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất tới phường, xã, tổ dân phố thông qua các tổ chức chính trị - xã hội để phát tờ rơi và qua hệ thống loa phát thanh của xã, phường, thị trấn.

4. Tổ chức tắt đèn chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo tại một số khu vực công cộng, tuyến phố như: Trụ sở làm việc của các cơ quan, các toà nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời, v.v.. từ 20h30’ đến 21h30’ thứ 7, ngày 25/3/2023. Lưu ý: Không cắt điện toàn bộ tại khu vực bệnh viện, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh.

5. Vận động doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, dịch vụ và tất cả các công sở trên địa bàn tỉnh cam kết tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, đồng thời kêu gọi toàn dân tắt đèn trong nhà và các thiết bị có sử dụng điện không cần thiết từ 20h30’ đến 21h30’ thứ 7, ngày 25/3/2023.

Thời gian hưởng ứng chiến dịch:

- Thời gian tổ chức truyền thông Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023: Từ ngày 01/03 đến hết ngày 25/3/2023.

- Hoạt động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30’ đến 21h30’ thứ 7, ngày 25/3/2023.

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 3\Bắc Giang giờ trái đất\cuocthi2023.gif

Tin liên quan