Bắc Giang xếp thứ hai khu vực miền núi phía Bắc

Qua rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới ở 202 xã trong toàn tỉnh Bắc Giang (trừ Tân Thịnh - xã điểm toàn quốc), đến nay, bình quân mỗi xã đạt 10,2 tiêu chí; tăng 1,5 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước và cao hơn bình quân chung cả nước hai tiêu chí; xếp thứ hai khu vực miền núi phía Bắc.
  
Nông thôn mới xã Hoàng Lương, huyện hiệp Hòa (Bắc Giang).
 

Cụ thể, có một xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Song Mai - TP Bắc Giang đã được công nhận xã nông thôn mới); 25 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (chiếm 12,4%); 88 xã đạt 10-14 tiêu chí (43,6%); 85 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (42,1%); 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm 1,5%). Riêng đối với 40 xã nằm trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 đạt trung bình 14,9 tiêu chí (tăng 2,8 tiêu chí).

Theo Hồng Minh/BGĐT

 

Tin liên quan