Ban hành khung giá phát điện năm 2019

Khung giá phát điện năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại quyết định số 281/QĐ-BCT ngày 12/02/2019 chính thức hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Theo Quyết định, ban hành khung giá phát điện năm 2019 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về phương pháp xác định giá phát điện và về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo đó, khung giá phát điện năm 2019 cụ thể như sau:

Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí cảng biển và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than quy định như sau:

     Nhà máy điện chuẩn

Công suất tinh (MW)

Mức trần (đồng/kWh)

Than nhập khẩu

   1x600 MW

1.896,05

Than nhập khẩu

   2x600 MW

1.677,02

Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện năm 2019:

- Suất tiêu hao nhiên liệu tinh ở mức tải 85%: 0,478 kg/kWh (công suất tinh 1x600MW); 0,474 kg/kWh (công suất tinh 2x600MW).

-  Nhiệt trị than (HHV): 4.797 kcal/kg.

- Giá than (chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển): 1.737.978 đồng/tấn (than nhập khẩu).

-  Tỷ giá đồng/USD: 23.350.

 Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thuỷ điện là 1.110 đồng/kWh./.

Trung tâm KC&XTTM

 

Tin liên quan