Cách đơn giản để tham gia Giờ Trái đất 2022

Giờ Trái đất không chỉ đơn thuần là chiến dịch nhằm tiết kiệm năng lượng. Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết là một hành động đơn giản mang tính biểu trưng để nhắc nhở cộng đồng và cá nhân: Hãy quan tâm và hành động để thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu! 

Giờ Trái đất là chiến dịch kêu gọi sự tham gia tự nguyện của đông đảo người dân, công sở, doanh nghiệp.  Mỗi năm, Giờ Trái đất diễn ra với những thông điệp, khẩu hiệu khác nhau nhưng có chung một mục đích là đề cao việc tiết kiệm điện năng nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung, nhằm bảo vệ môi trường và hệ thống khí hậu của Trái Đất.

Trong những năm qua, chiến dịch Giờ Trái Đất đã tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Sau đây là những cách đơn giản để tham gia Giờ Trái đất 2022:

Description: F:\TIEN\Website\Bài viết 2022\Tháng 3\New folder\60_infograph_8_cach (1).png

 

Tin liên quan