Tổ chức khảo sát xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020

          Để xây dựng Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương.

          Với mục tiêu đề ra là phát huy những thành công đạt được trong năm 2019 như: Phối hợp với Tạp chí Công Thương, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh… tổ chức tuyên truyền về công tác tiết kiệm năng lượng, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; đưa các tin, bài, ảnh về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng trên website của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường; điều tra khảo sát cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng; đẩy mạnh công tác phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả và năng lực về công tác tiết kiệm năng lượng.

20200204_084021_0.jpg

    Khảo sát xây dựng mô xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại Trường Tiểu học Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn

          Vừa qua, trên cơ sở đăng ký của các tổ chức, cá nhân, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực tế để xây dựng Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020; nội dung tập trung: Tuyên truyền vận động, khuyến khích các hoạt động, xây dựng các mô hình ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất công nghiệp, tòa thương mại, dịch vụ, các cơ quan, công sở và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; trong đó, ưu tiên thực hiện tại những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, địa bàn đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới...; Qua khảo sát, Trung tâm sẽ tham mưu xây dựng được Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 trong thời gian tới bám sát với tình hình thực tế của tỉnh nhà./.

                                                                                                                                              Vũ Trí Khương - TTKC

Tin liên quan