Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2018

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2018 được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-SCT ngày 12/3/2018. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 1.490 triệu đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế - kinh phí không thường xuyên năm 2018 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Chương trình bao gồm 04 đề án: Đề án tuyên truyền (In ấn tờ dán, cẩm nang; phối hợp với Báo Bắc Giang, Tạp chí Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả), kinh phí 145 triệu đồng. Đề án đào tạo, tập huấn (Tổ chức 02 lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng), kinh phí 66 triệu đồng. Đề án phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng (Xây dựng mô hình chiếu sáng học đường, thay thế hệ thống chiếu sáng các phòng học cho 03 trường; xây dựng và lắp đặt đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng năng lượng mặt trời cho khuôn viên UBND xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn; thay thế, lắp đặt đèn hiệu suất thấp bằng đèn hiệu suất cao cho các phòng của tòa nhà Sở Công Thương và Sở Xây dựng Bắc Giang), kinh phí 1.231,619 triệu đồng. Đề án nâng cao hiệu quả và năng lực về công tác tiết kiệm năng lượng (Mua sắm dụng cụ, thiết bị đo kiểm, phân tích phục vụ công tác chuyên môn về tiết kiệm năng lượng), kinh phí 47,386 triệu đồng.

Giám đốc Sở Công Thương giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2018 theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chế độ, chính sánh tài chính hiện hành./.

Được biết, Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2017 có tổng kinh phí 1.470 triệu đồng. Với số kinh phí đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể: Thay thế, lắp đặt mới đèn hiệu suất thấp bằng đèn hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng (đèn Led) tại tòa nhà Tỉnh ủy Bắc Giang; thay thế, xây dựng và lắp đặt mới đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng năng lượng mặt trời tại Khuôn viên 19/8, đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang; thay thế hệ thống đèn các phòng học đảm bảo chất lượng chiếu sáng theo quy định tại Trường tiểu học Lương Phong, huyện Hiệp Hòa; tổ chức Lễ phát động và tổ chức diễu hành hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017; phối hợp với Hội Nông dân huyện Yên Dũng và huyện Hiệp Hòa tổ chức 02 lớp tập huấn cho 145 học viên là hội viên hội nông dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thiết kế, in ấn 5.000 tờ rơi và 2.000 cuốn cẩm nang tuyên truyền hướng dẫn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác tiết kiệm năng lượng, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh...

                                                                                                       VH (Sở Công Thương Bắc Giang)

 

Tin liên quan