Đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Ngày 11/02/2022, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 01/TB-VPTKNL về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương đề nghị các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sử sụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2023 và gửi về Bộ Công Thương (qua Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng):

Địa chỉ nhận đề xuất: Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian: trước ngày 10/3/2022

Hồ sơ đề xuất bao gồm:

- Danh mục đề xuất nhiệm vụ (Phụ lục số 01)

- Dự toán kinh phí nhiệm vụ (Phụ lục số 02) Gửi hồ sơ bản mềm qua địa chỉ email: VietTV@moit.gov.vn

Chi tiết liên hệ chuyên viên: Trần Văn Việt, điện thoại: 0242 220 2356 Chi tiết nội dung thông báo./.

 

Tin liên quan