Giới thiệu cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”.

Hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, hướng tới hình thành lối sống xanh, bền vững. 

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi về chủ đề tiết kiệm năng lượng được tổ chức trên nền tảng trực tuyến, hướng tới mọi đối tượng, không phân biệt lứa tuổi, vị trí địa lý. Cuộc thi là tiền đề đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về năng lượng và tiết kiệm năng lượng.

Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022” đã diễn ra vào sáng 20 tháng 09 năm 2022, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Đối tượng dự thi: Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống, học tập và làm việc trong nước và ngoài nước.

Thời gian dự thi và hình thức thi bao gồm 5 kỳ:

Kỳ 1: Thời gian bắt đầu: 20/09/2022 08:00; Thời gian kết thúc: 26/09/2022 12:00; Số lượng câu hỏi: 10; Thời gian làm bài tối đa: 30 phút.

Kỳ 2: Thời gian bắt đầu: 27/09/2022 12:00; Thời gian kết thúc: 02/10/2022 12:00;  Số lượng câu hỏi: 10;  Thời gian làm bài tối đa: 30 phút.

Kỳ 3: Thời gian bắt đầu: 03/10/2022 12:00; Thời gian kết thúc: 09/10/2022 12:00; Số lượng câu hỏi: 10; Thời gian làm bài tối đa: 30 phút.

Kỳ 4: Thời gian bắt đầu: 10/10/2022 12:00;  Thời gian kết thúc: 16/10/2022 12:00;  Số lượng câu hỏi: 10;  Thời gian làm bài tối đa: 30 phút.

Kỳ 5: Thời gian bắt đầu: 17/10/2022 12:00;  Thời gian kết thúc: 23/10/2022 12:00;  Số lượng câu hỏi: 10;  Thời gian làm bài tối đa: 30 phút.

BANNER CỔ VŨ LỄ PHÁT ĐỘNG:

Description: C:\Users\Lenovo\Desktop\Banner_PC_1.png

 

 

Tin liên quan