Hình ảnh hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-SCT ngày 01/3/2023 Triển khai tuyên truyền, hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 của Sở Công Thương. Với mục đích, nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với sự kiện Giờ Trái đất 2023.

Các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện và sau đây là một số hình ảnh nổi bật hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất:

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 3\Hưởng ứng giờ trái đất\1.jpg

Xe thông tin, tuyên truyền xuất phát tại Sở Công Thương Bắc Giang

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 3\Hưởng ứng giờ trái đất\2.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 3\Hưởng ứng giờ trái đất\3.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 3\Hưởng ứng giờ trái đất\4.jpg

Công ty Crystal Martin hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2023

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 3\Hưởng ứng giờ trái đất\z4205139694698_41348a50540d3cb9e52ab999cd0c02dc.jpg

Banner treo tại Công ty TNHH Fuhong precision component

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 3\Hưởng ứng giờ trái đất\z4205411182408_44fe64cfb1e2598c7a42d65b3b5ffcda.jpg

Banner treo tại Công ty JA Solar Việt Nam

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 3\Hưởng ứng giờ trái đất\5.jpg

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 3\Hưởng ứng giờ trái đất\6.jpg

Tắt đèn tại các công ty Luxshare – ict (Việt Nam)

 

Tin liên quan