Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra Lục Ngạn

Ngày 10/12 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần – Phó giám đốc Sở tư pháp tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 tại huyện Lục Ngạn.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần – Phó giám đốc sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang phát biểu kết luận hội nghị

Sau khi đoàn kiểm tra thực tế tại xã Kiên Lao, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã trực tiếp báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014; phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trong năm qua Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã đạt được kết quả đáng kể. Phòng tư pháp huyện đã phối hợp với các thành viên Hội đồng của huyện và 30 xã, thị trấn tổ chức và trực tiếp tuyên truyền phổ biến luật thông qua 16 hội nghị, với trên 1.300 lượt người tham dự; Hiệu quả công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, làm giảm đáng kể các vụ vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Thành viên Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt cơ chế phối kết hợp, lồng ghép thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền với chương trình kế hoach công tác thường xuyên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần – Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội đồng PHPBGDPL huyện đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị Hội đồng PHPBGDPL huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; cần kiểm tra, đánh giá, chỉ rõ ngành thành viên nào làm tốt, chưa tốt để có biện pháp khắc phục; từ đó có cơ chế phối hợp tốt hơn, chặt chẽ hơn, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và của từng ngành thành viên./.

 
 
 
Trần Lành
 
 

Tin liên quan