Hội thảo giới thiệu Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội đã diễn ra thành công Hội thảo giới thiệu “Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam” Hội thảo do Vụ Khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đồng chủ trì. Tham dự hội thảo có đại biểu đến từ Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, các đơn vị tư vấn và đông đảo các chuyên gia trong lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng.

IMG_20180524_092617.jpg

                  Bà Lâm Thị Ngân Giang – Vụ phó phụ trách Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương                                                    phát biểu khai mạc

Theo đó dự án bao gồm 3 cấu phần:

Cấu phần 1: Nâng cao năng lực và nâng cao nhận thức. Ở cấu phần này các Hội thảo chia sẻ kiến thức, nâng cao nhận thức trong nước sẽ diễn ra dành cho đông đảo các đơn vị tư vấn, các cơ sở sản xuất công nghiệp; đồng thời triển khai 1 khóa học về Quản lý dành cho 10 công chức làm chính sách và 01 khóa học về Công nghệ dành cho 15 người được lựa chọn là các và các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật tại Seoul, Hàn Quốc.

Cấu phần 2: Xác định các dự án Tiết kiệm năng lượng (TKNL) thông qua kiểm toán năng lượng. Dựa trên số liệu tham khảo của 2.409 doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm (theo quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017), dự án sẽ gửi bảng phiếu điều tra ban đầu cho 400 công ty tiêu thụ năng lượng cao sau đó chọn ra 50 công ty. Bảng câu hỏi về công nghệ Tiết kiệm năng lượng chi tiết tiếp tục được gửi đến 50 công ty để chọn ra 10 công ty cuối cùng để thực hiện kiểm toán năng lượng. Việc kiểm toán năng lượng được thực hiện với sự tham gia phối hợp của chuyên gia Hàn Quốc và chuyên gia Việt Nam.

Cấu phần 3: Hỗ trợ thực hiện và đầu tư tài chính. Thông qua từ kết quả KTNL ở Cấu phần 2, dự án sẽ điều tra về các quỹ đầu tư có khả năng áp dụng nhiều nhất, thảo luận và tham vấn các bên liên quan để cung cấp dịch vụ tư vấn cho đầu tư ESCO và hỗ trợ về vay vốn từ đó khuyến nghị cho mô hình đầu tư tối ưu nhất cho Việt Nam.

IMG_20180524_102955.jpg

                                                Chuyên gia Hàn Quốc trình bày nội dung của dự án

Như vậy mục đích ở đây là giúp các dự án có tiềm năng về Tiết kiệm năng lượng có thể được triển khai nhờ tiếp cận các khoản đầu tư ESCO hoặc hỗ trợ các đầu tư khác dựa trên các mô hình mẫu điển hình được thực hiện thành công. Có thể nói đây là hướng đi tích cực bởi vì một trong những trở ngại lớn trong việc thực hiện đầu tư các dự án hiệu quả năng lượng ở Việt Nam đó là thiếu năng lực và nguồn lực.

Hội thảo diễn ra với lượng thông tin lớn được truyền đạt và nhận được sự phản hồi tích cực. Các ý kiến xoay quanh liên quan đến việc cân nhắc tăng số lượng doanh nghiệp mẫu điển hình cho phù hợp với số lượng ngành nghề tại Việt Nam đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng. Đại diện đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu ý kiến về vấn đề thay đổi công nghệ không đề cập đến trong nội dung dự án mặc dù mặt bằng chung công nghệ tại Việt Nam đa phần lạc hậu dẫn đến suất tiêu hao năng lượng cao so với thế giới. Ban tổ chức hoan nghênh và tiếp thu các  ý kiến góp ý để thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

                                                                                                              Trung tâm KC&TVPTCN

Tin liên quan