Lục Ngạn: tổng kết công tác dân số - KHHGĐ năm 2014

Ngày 21/1, Ban chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình (DS/KHHGĐ) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2014, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Trương Văn Năm – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. 
đồng chí Trương Văn Năm – Phó chủ tịch UBND Huyện  phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2014, Trung tâm DS/KHHGĐ huyện đã tham mưu với BCĐ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp liên ngành tuyên truyền, chủ động tăng cường công tác truyền thông, lồng ghép cung cấp các dịch vụ tư vấn sức khỏe sinh sản KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.Qua đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt cao, với gần 20 nghìn lượt người, đạt 114% kế hoạch; việc thực hiện các dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ; Dự án tầm soát các dị dạng bệnh bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Dự án nâng cao năng lực truyền thông đã từng bước đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ được quan tâm chú trọng...

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Với những giải pháp đồng bộ, việc thực hiện công tác dân số KHHGĐ năm 2014 trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả tích cực. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,24%, giảm 0,24% so với cùng kỳ năm ngoái; tỷ suất sinh giảm 0,7 phần nghìn so với năm 2013, đạt 583% kế hoạch. Tỷ số giới tính khi sinh giảm 2,7 điểm phần trăm so với năm 2013.Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân số KHHGĐ năm 2014 trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế như tỷ lệ sinh con lần 3 trở lên và tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh tuy có giảm song còn ở mức cao, điển hình là một số xã có tỷ lệ sinh con lần 3 tăng như: Sơn Hải, Mỹ An, Tân Lập, Đồng Cốc, Đèo Gia... Một số cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm chính sách dân số còn nhiều.  Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Văn Năm - Phó CT UBND huyện – Trưởng BCĐ DS/KHHGĐ huyện đã thẳng thắn chỉ ra nhiều mặt hạn chế trong công tác dân số KHHGĐ của huyện trong năm 2014. Đồng chí yêu cầu thời gian tới: đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó cần quyết liệt hơn nữa trong công tác truyền thông, nắm chắc biến động về dân số từ đó tham mưu với BCĐ các cấp thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số.  Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tăng sinh, sinh con lần 3 trở lên và tỷ số giới tính khi sinh trong toàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.Nhân dịp này, UBND huyện cũng khen thưởng cho 7 cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác dân số - KHHGĐ năm 2014.

 
 Vũ Đoàn
 
 

Tin liên quan