Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2022

Ngày 21/3/2022, Sở Công thương Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-SCT về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2022.

Theo Quyết định, Chương trình được phê duyệt bao gồm có những nội dung sau:

Tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ môi trường: Phối hợp với Báo Bắc Giang, Tạp chí Công thương và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến thông tin vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại 08 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên tỉnh Bắc Giang: Triển khai lắp đặt thay thế mới hệ thống đèn chiếu sáng học đường tại 08 trường Tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các huyện bao gồm: Trường Tiểu học Ninh Sơn, Nghĩa Trung, Tăng Tiến, trường Việt Tiến, trường THCS Việt Tiến (huyện Việt Yên); trường Tiểu học Xuân Phú, trường THCS Xuân Phú (huyện Yên Dũng); trường Tiểu học thị trấn Vôi số 2 (huyện Lạng Giang).

Xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại khuôn viên UBND xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn.

Để triển khai thực hiện các đề án trên , Giám đốc Sở Công thương giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2022./.

                                                                                                               Nguyễn Văn Minh - Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan