Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2023

Ngày 21/3/2023, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 51/QĐ-SCT về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 3\Phê duyệt KH\z4223985389229_1e26867a287fbc95b4705f1cc97f8b14.jpg

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2023 gồm 03 nội dung và 06 đề án, cụ thể:

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền: 01 đề án.

Đề án 1: Tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

2. Nội dung phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao trong chiếu sáng học đường: 01 đề án.

Đề án 2: Xây dựng mô hình chiếu sáng học đường tại 06 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.             

3. Nội dung phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao trong chiếu sáng công cộng: 04 đề án.

Đề án 3:  Xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại khuôn viên UBND xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Đề án 4: Xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Xuân Cẩm, hyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Đề án 5: Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đề án 6: Lắp đặt đèn Led trang trí tại cơ quan Sở Công thương Bắc Giang.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo đúng nội dung, tiến độ Kế hoạch, đảm bảo đúng chế độ, chính sánh tài chính hiện hành./.

 

Tin liên quan