THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO "NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG" ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Khoản C Điều 33 của Luật 50/2010/QH12 - Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm cần Chỉ định người quản lý năng lượng và Điều 35 - Luật 50/2010/QH12 về Điều kiện, nhiệm vụ của người quản lý năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương Bắc Giang phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương thông báo tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ “Người quản lý năng lượng” cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018, cụ thể như sau:

+ Thời gian: 05 ngày - dự kiến tổ chức vào tháng 6/2018.

+ Địa điểm: Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành - đường Quách Nhẫn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

+ Kinh phí: Do học viên tham gia đóng góp.

+ Thời gian đăng ký: Các cơ quan, đơn vị đăng ký danh sách học viên theo nhu cầu của đơn vị mình (có mẫu kèm theo), gửi về địa chỉ: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Tầng 5, Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở, ngành - đường Quách Nhẫn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, trước ngày 08/06/2018 để tổng hợp.

+ Nội dung khóa học: Chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Công Thương.

+ Chứng chỉ: Tổng cục năng lượng - Bộ Công Thương cấp chứng chỉ hành nghề "Người quản lý năng lượng" theo quy định.

Mọi thắc mắc về Khóa học xin liên hệ: Mr. Trần Trung Đức 094 475 3368 - Email: trantrungducvnn@gmail.com

File đính kèm: Tại đây: https://drive.google.com/open?id=1EJXpAf23mpcBS06FNeiKTanwm_OkaVWH

Tin liên quan