Thông tin về các giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2021

1) GIẢI THƯỞNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Mục đích: Thúc đẩy, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh, thân thiện  môi trường và phát triển bền vững;

- Quảng bá thương hiệu các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước;

-Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã áp dụng thành công trong cả nước.

Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

Điều kiện tham gia: Mức tiêu thụ năng lượng từ 500 TOE/năm trở lên (tương đương với 3.000.000 kWh điện/năm);

- Đã thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và bảo vệ môi trường trong khoảng thời gian từ 2016 - 2020.

Quyền lợi: Các doanh nghiệp đạt giải sẽ được nhận: Giấy chứng nhận Giải thưởng của Ban tổ chức; Cúp lưu niệm giải thưởng;

Ngoài ra, các doanh nghiệp đạt giải sẽ được: Tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu tại các diễn đàn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công Thương  tổ chức.

- Sử dụng Logo giải thưởng trong các hoạt động kinh doanh của mình.

- Hướng dẫn lập hồ sơ tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng ASEAN. - Có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực tiết kiệm năng

Giải thưởng: Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải 3, 05 giải khuyến khích và 01 Giải thưởng đặc biệt của HĐGK giành cho Doanh nghiệp có giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả, áp dụng công nghệ mới.

- Hiện vật: Các doanh nghiệp đạt giải sẽ nhận được Giấy chứng nhận Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp 2021 và Cúp lưu niệm

2) GIẢI THƯỞNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂM 2021

Mục đích: Khuyến khích các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các Công trình xây dựng thông qua các giải pháp thiết kế, xây dựng, công nghệ và sử dụng thiết bị tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

- Góp phần thực hiện thành công các chính sách và mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xây dụng dân dụng;

- Nâng cao hình ảnh và thương hiệu của các Công trình xây dựng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Đối tượng tham gia: Các Công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: Khách sạn, Khu du lịch nghỉ dưỡng, Bệnh viện, Trường học, Thư viện, Văn phòng, Công sở, Trung tâm thương mại, Siêu thị, Chung cư cao tầng có thể tham dự giải thưởng theo các loại hình sau đây: Công trình xây dựng mới là công trình xây dựng đã đưa vào khai thác/vận hành tối thiểu 1 năm nhưng không quá 5 năm; Công trình xây dựng cải tạo là công trình xây dựng thỏa mãn đồng thời các tiêu chí: đã có thay đổi và cải tiến nâng cấp để cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng; Được đưa vào sử dụng và vận hành tối thiểu 5 năm.

Điều kiện tham gia: Công trình xây dựng dự thi phải là các Công trình phù hợp với đối tượng nêu trên và thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: (1) Dữ liệu cung cấp trong hồ sơ dự thi phải tin cậy và chính xác; (2) Cơ quan chủ quản Công trình xây dựng ký và đóng dấu Hồ sơ tham dự giải thưởng.

Quyền lợi: Các Công trình xây dựng đạt giải sẽ được nhận: Giấy chứng nhận Giải thưởng của Ban tổ chức; Cúp lưu niệm giải thưởng; Ngoài ra, Công trình xây dựng đạt giải sẽ được: tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu tại các diễn đàn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công Thương  tổ chức.  

Sử dụng Logo giải thưởng trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Hướng dẫn lập hồ sơ tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng ASEAN.

Có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực tiết kiệm năng

Giải thưởng: Cơ cấu giải thưởng: mỗi mô hình Công trình xây dựng (mới và cải tạo) tham dự giải thưởng có cơ cấu giải thưởng như sau: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 05 giải khuyến khích

- Hiện vật: Các toà nhà đạt giải sẽ nhận được Giấy chứng nhận Giải thưởng toà nhà hiệu quả năng lượng 2021 và Cúp lưu niệm.

3) GIẢI THƯỞNG HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CAO NHẤT NĂM 2021

Mục đích: thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến để đưa ra thị trường các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao (đạt và vượt tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam), tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

- Tôn vinh các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm tiết kiệm năng lượng có hiệu suất cao, góp phần chuyển dịch thị trường và từng bước loại bỏ các sản phẩm hiệu suất thấp, tiêu tốn nhiều năng lượng.   

- Tuyên truyền, phổ biến xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh, tiết kiệm năng lượng phù hợp với mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối tượng tham gia: doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc các nhóm sản phẩm được quy định tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam sản xuất kinh doanh nhập khẩu các sản phẩm ngoài Quyết định 04, là sản phẩm công nghệ cao, có tiềm năng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Quy định chung: về sản phẩm Sản phẩm đăng ký dự thi là sản phẩm được sản xuất, gia công trong nước; sản phẩm nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Sản phẩm phải đạt mức hiệu suất năng lượng cao nhất xác định theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc tế về hiệu suất năng lượng và Tiêu chí do Hội đồng kỹ thuật giải thưởng công bố.

Sản phẩm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý chất lượng, an toàn và phòng chống cháy nổ. 

Công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường; Sản phẩm có khả năng sản xuất và tiêu thụ phổ biến trên thị trường.

Quyền lợi:  doanh nghiệp được tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu tại các diễn đàn về sử dụng hiệu quả năng lượng do Bộ Công Thương tổ chức.

- Doanh nghiệp đoạt giải được cấp Chứng chỉ công nhận sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021 và Cúp người dẫn đầu.

- Các sản phảm đạt Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021 sẽ được dán nhãn chứng nhận của Bộ Công Thương với mã QR đi kèm khi lưu thông sản phẩm, hàng hóa ra thị trường. Người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm có thể trực tiếp tham khảo thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của sản phẩm từ điện thoại thông minh tại địa chỉ: https://tietkiemnangluong.com.vn/top-runner.

Giải thưởng: Tôn vinh doanh nghiệp có sản phẩm đạt tiêu chí hiệu suất năng lượng cao nhất; doanh nghiệp được trao Cúp Người dẫn đầu, sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận và dán nhãn xác nhận Hiệu suất năng lượng cao nhất.

Giải thưởng “Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020” đã thu hút 12 doanh nghiệp tham gia cuộc thi với tổng số 184 sản phẩm. 54 sản phẩm đã được Bộ Công Thương chứng nhận Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhát. Chi tiết tại: https://tietkiemnangluong.com.vn/top-runner./.

Tin liên quan