Tiếp nhận gạo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng thay thế nương rẫy

Ngày 22/12 UBND huyện Lục Ngạn tổ chức lễ tiếp nhận, cấp phát gạo hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng thay thế nương rẫy năm 2014. Tới dự có ông Diêm Công Hoàn- Cục trưởng Cục dự trữ Hà Bắc, đồng chí Thân Văn Khánh- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Quang Tấn- Chủ tịch UBND huyện.
 
Theo Quyết định số 823/QĐ- TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì 863 hộ, với 4.343 khẩu đã trồng được 1.110,1 ha rừng ở 10 xã là Đèo Gia, Tân Mộc Tân Lập, Phú Nhuận, Kim Sơn, Sa Lý, Cấm Sơn, Tân Sơn, Hộ Đáp, Sơn Hải-  huyện Lục Ngạn được hỗ trợ gạo. Trong đó ngày 22/12, Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc cấp hỗ trợ cho ba xã gồm Đèo Gia, Tân Mộc, Tân Lập với số lượng 216.287 kg gạo; ngày 23/12 Cục dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng cấp cho các xã còn lại với số lượng 220.573 kg gạo.
 

Việc cấp hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện giúp họ tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thay thế nương rẫy trong thời gian chưa tự túc được lượng thực./.

 
Quang Huấn

Tin liên quan