Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

Ngày 07/01/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tăng cường các giải pháp chủ động chỉ đạo sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.