Bắc Giang: 6 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp có nhiều khởi sắc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, một số chỉ tiêu thực hiện vượt so với cùng kỳ năm trước, nông nghiệp phát triển toàn diện, ổn định khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/14276331/1656385625523_3.jpg/c567ed23-c564-4e07-906c-b914db1ee4a2?t=1656385625563

                       Sản xuất vải thiều thuận lợi, chất lượng ngày càng cao.

Điểm sáng trong bức tranh nông nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã bám sát chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chỉ đạo sản xuất trở thành điểm sáng trong bức tranh nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2022. Ngay từ đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh kịp thời và hiệu quả. Trên cơ sở đó, đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Giám đốc, đơn vị trực thuộc.

Với việc điều hành, chỉ đạo có hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2022 lĩnh vực nông nghiệp có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tăng 2,7%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh, quy mô giá trị sản xuất toàn ngành đạt 19.935 tỷ đồng, bằng 50,9% kế hoạch.

Đạt được kết quả đó là do ngành Nông nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, triển khai chương trình quản lý dịch bệnh trên cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng… Qua đó, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được đầu tư, nhân rộng, tạo chuỗi giá trị gia tăng như: Mô hình sản xuất rau cần tại xã Hoàng Lương, Hoàng Thanh - Hiệp Hòa liên kết bao tiêu sản phẩm với HTX Lý Hùng, HTX Dương Hảo, HTX Hoàng Hậu, HTX Hoàng Lương cho thu nhập 490 triệu đồng/ha; mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của hợp tác xã rau sạch Yên Dũng tại xã Tiến Dũng, cho thu nhập 130 triệu/ha; mô hình sản xuất dưa bao tử với diện tích 10 ha tại các xã Quang Thịnh, Xương Lâm, Đào Mỹ - Lạng Giang cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha; vùng trồng ngô ngọt tại Mai Trung - Hiệp Hòa... cho thu nhập ước đạt 138 triệu đồng/ha…

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh kế hoạch gieo trồng từng vụ gắn với chuyển đổi cây trồng và chỉ tiêu xây dựng cánh đồng lớn. Các loại cây trồng chủ lực tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất với quy mô lớn, có sự hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/14276331/1656385829025_2.jpg/edb9a5a0-69d3-4611-840e-1b2edaa45edd?t=1656385829029

                 Sản xuất vụ Chiêm Xuân đảm bảo khung thời vụ, năng suất lúa ước đạt 60,5 tạ/ha.

Năng suất, chất lượng hầu hết cây trồng chính đạt cao; sản xuất vụ Chiêm Xuân đảm bảo khung thời vụ, năng suất lúa ước đạt 60,5 tạ/ha, cao hơn 0,2 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2021, diện tích lúa chất lượng tăng 8,9%. Sản xuất vải thiều thuận lợi, diện tích 28.300 ha, sản lượng dự kiến đạt trên 180 nghìn tấn, chất lượng ngày càng tăng, giá bán bình quân từ 20-35 nghìn đồng/kg. Các loại cây trồng khác như rau, dưa, dứa, vú sữa, ổi… đến thời kỳ thu hoạch được tiêu thụ thuận lợi, giá bán tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được quan tâm triển khai. Các địa phương tiếp tục duy trì chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang có sự chuyển dịch theo hướng, tổng đàn gia súc đang có xu hướng giảm, trong khi tổng đàn gia cầm đang có xu hướng tăng lên, toàn tỉnh có trên 20,3 triệu con gia cầm, trong đó đàn gà 17,2 triệu con, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực thủy sản, trong 6 tháng năm 2022, do tình hình thời tiết thuận lợi, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh khoảng 12.100 ha; trong đó diện tích chuyên canh 5.800ha, diện tích thâm canh 1.700 ha. Sản lượng thuỷ sản đạt 23.613 tấn đạt 45,9% so với kế hoạch năm và bằng 108,8% so với cùng kỳ năm 2021; giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 922 tỷ đồng, tăng 5,0% so với cùng kỳ. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được quan tâm, nhiều mô hình ứng dụng các giống mới, nuôi thâm canh đưa vào sản xuất góp phần định hướng cho người nuôi.

Điểm sáng của lĩnh vực lâm nghiệp trong 6 tháng đầu năm là Sở Nông nghiệp và PTNT đã đẩy mạnh tuyên truyền phối hợp tập trung triển khai thực hiện Chương trình 1 tỷ cây xanh, toàn tỉnh trồng được 4.088.000 cây các loại, đạt 67% kế hoạch.. . Đặc biệt, qua thực hiện các mô hình phát triển kinh tế lâm kết hợp gắn với bảo vệ rừng đã huy động được cộng đồng dân cư tham gia trồng được 6.500 ha rừng trồng tập trung, tăng 1.233 ha so với cùng kỳ năm 2021, đạt 46,3% kế hoạch.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã sớm ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 27/01/2022 để tổ chức triển khai thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp đa dạng bền vững theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ cao.

Cùng đó, đẩy mạnh các hoạt động tổ chức sản xuất, sơ chế, chế biến, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho phát triển doanh nghiệp, đào tạo nghề cho khu vực nông thôn; phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã giúp sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định bền vững; thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/14276331/1656385932597_1.jpg/9f6db45e-aa40-42f4-81bd-5edbea4e2c45?t=1656385932604

Tổng đàn gia cầm đang có xu hướng tăng, trong đó đàn gà 17,2 triệu con, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Tập trung quán triệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Tuy nhiên 6 tháng năm 2022, ngành Nông nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện thời tiết có diễn biến bất thường, rét đậm kéo dài, mưa lớn… đã gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi như: Cúm gia cầm, viêm da nổi cục trâu bò, dịch tả lợn Châu Phi… luôn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm, phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí dành cho công tác phòng chống dịch, bệnh còn thấp, giá phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao từ 10 - 50% so với cùng kỳ năm 2021; tiêu thụ nông sản gặp một số rào cản, đặc biệt thị trường Trung Quốc là kênh tiêu thụ nông sản lớn của tỉnh vẫn đang thực hiện chế độ zero Covid làm ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Ông Nguyễn Bá Thành - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, để tiếp tục duy trì phát triển tốc độ tăng trưởng nông nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Tập trung cao hoàn thiện các nhiệm vụ, nội dung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND theo đúng thời gian quy định; đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn đã được ban hành.

Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ Chiêm Xuân, triển khai sản xuất vụ Mùa 2022 theo đúng khung thời vụ, trong đó lưu ý thời vụ, cơ cấu cây trồng để phát triển cây vụ Đông. Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác tiêu thụ vải thiều năm 2022.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/14276331/1656386106770_4.jpg/35e14829-3b2e-4364-9cce-d2b9fcd94944?t=1656386106772

Liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất gắn với tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất.

Làm tốt công tác dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng, tổ chức phòng trừ hiệu quả. Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật, phát hiện và khống chế dịch bệnh tại cơ sở, thực hiện tốt công tác tiêm phòng, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc. Chỉ đạo tổ chức tái đàn lợn tại các cơ sở đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, phấn đấu hết năm 2022 tổng đàn lợn đạt 970 nghìn con.

Triển khai đôn đốc các địa phương và cơ quan chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch quan trắc môi trường và phòng trị bệnh thủy sản. Triển khai Đề án phát triển tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các loại vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai. Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai năm 2022 theo chỉ đạo của tỉnh. Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, đốt rừng. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn quản lý.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân nguồn vốn đúng hạn đạt 100%. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB, Chương trình OCOP và chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ./.

                                                                                                                    Theo bacgiang.gov.vn

Tin liên quan