Bắc Giang: Có 30 sản phẩm đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP làm 02 đợt để phù hợp với tính chất các sản phẩm. Đến nay, đã có 31 sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/14698121/1661830902932_a1.jpg/853d7122-2de4-4f81-92ee-ca8967a7d10b?t=1661830903017

Theo kết quả đánh giá, phân hạng của Hội đồng OCOP cấp tỉnh trong tổng số 31 sản phẩm tham gia phân hạng OCOP đợt 1 có 26 sản phẩm tham gia mới và 5 sản phẩm thực hiện đánh giá lại hoặc nâng hạng sao do hết thời gian công nhận.

Trong đó, có 08 sản phẩm đạt từ 70 đến dưới 90 điểm (tương đương 4 sao); 22 sản phẩm đạt từ 50 đến dưới 70 điểm (tương đương 3 sao). Trong đợt đánh giá này, Hội đồng OCOP cấp tỉnh cũng đã chọn ra được 01 sản phẩm tiềm năng đạt OCOP 5 sao đó là sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn của HTX nông nghiệp sản xuất và Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 30 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022.

Như vậy, cùng với các sản phẩm OCOP đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và số sản phẩm được công nhận đợt 1 năm 2022, đến hết tháng 8/2022 tỉnh Bắc Giang có 180 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên (trong đó, có 01 sản phẩm tiềm năng tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm 5 sao cấp quốc gia; 43 sản phẩm 4 sao và 141 sản phẩm 3 sao) thuộc tốp đầu các tỉnh có số sản phẩm OCOP trên cả nước./.

                                                                                                                       Theo bacgiang.gov.vn

Tin liên quan