Bắc Giang triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 11

Chiều 10/10, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, năm 2022-2023 (Hội thi) đã tổ chức họp thành viên Ban Tổ chức. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì hội nghị.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/18197633/1696931429416_5.jpg/3d991617-26a7-4a01-8114-b526fd449553?t=1696931429419

                                                                Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cho biết, tổng kết Hội thi lần thứ 10, năm 2022-2023, toàn tỉnh có 154 giải pháp tham gia Hội thi, tăng 12% số giải pháp so với Hội thi lần thứ 9, là kỳ có số lượng giải pháp nhiều nhất từ trước đến nay. Số lượng giải pháp đăng ký tham gia dự thi đủ 6 lĩnh vực, trong đó, Hội đồng sơ khảo của các ngành đã lựa chọn 72 giải pháp tham gia chung khảo.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Hội thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo (chia làm 6 Ban Giám khảo chuyên ngành) gồm chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có chuyên môn sâu để đánh giá, lựa chọn 50 giải pháp đề xuất trao giải gồm: 04 giải Nhất, 10 giải Nhì, 16 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Căn cứ Thể lệ, Hội đồng giám khảo cũng đã đề xuất bổ sung tăng 1 giải Ba cho lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; bổ sung tăng 1 giải Khuyến khích cho lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Sau khi tham vấn ý kiến của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 18 giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ 17, năm 2023-2024.

Thực tế cho thấy, Hội thi đã được tổ chức nghiêm túc, bài bản, góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, đối tượng dự thi đa dạng về ngành nghề, lứa tuổi. Ban Tổ chức Hội thi đã tích cực tham mưu tổ chức triển khai Hội thi và làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông tạo thành một phong trào có sức lan tỏa với sự tham gia tích cực của các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/18197633/1696931517710_6.jpg/0c3c3565-a085-45ab-bf5d-09e0ed3aef6e?t=1696931517711

                   Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về Hội thi có lúc, có nơi chưa thường xuyên, liên tục; thời lượng dành cho tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng chưa nhiều; một số đơn vị chưa quan tâm triển khai Hội thi nên kết quả chưa cao.

Triển khai Kế hoạch Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11, các đại biểu cơ bản nhất trí về tổ chức, thể lệ, tiêu chí đánh giá giải pháp. Tuy nhiên, để Hội thi đạt kết quả cao hơn, trong kế hoạch tổ chức Hội thi lần thứ 11, các đại biểu đề xuất, bổ sung một số nội dung như: Thay đổi tên lĩnh vực Y, dược, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; thời gian thu nhận sản phẩm theo hướng điều chỉnh sớm hơn 30 ngày so với Kế hoạch Hội thi lần thứ 10… Cùng với đó, Ban Tổ chức cũng họp bàn về kế hoạch, chương trình, nội dung Lễ Tôn vinh tài năng sáng tạo tỉnh Bắc Giang năm 2023…

Tại hội nghị, các thành viên Ban Tổ chức đã tập trung trao đổi và đóng góp ý kiến về một số nội dung như: Nhận định, đánh giá về kết quả Hội thi lần thứ 10; bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội thi, Thể lệ, Tiêu chí đánh giá giải pháp tham gia Hội thi lần thứ 11; kết cấu chương trình Lễ tôn vinh tài năng sáng tạo tỉnh Bắc Giang năm 2023…

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/18197633/1696931469044_7.jpg/ba0026a9-f8ff-4b61-bd69-ab42f2174af2?t=1696931469045

      Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, thành viên trong công tác tổ chức Hội thi nghiêm túc, bài bản góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Hội thi có số lượng giải pháp đăng ký tham gia dự thi đủ 6 lĩnh vực, đặc biệt có người nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia. Điều đó chứng tỏ Hội thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân, nhiều giải pháp có giá trị kinh tế - xã hội đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đem lại lợi ích cho ngành, đơn vị lĩnh vực và người lao động.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, trao đổi một số nội dung liên quan đến Kế hoạch, Thể lệ, tiêu chí đánh giá giải pháp tham gia Hội thi lần thứ 11, năm 2024-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cơ bản nhất trí và đề nghị Ban Tổ chức cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa với các đơn vị, huyện, thành phố trong việc triển khai Hội thi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động. Đồng chí đề nghị Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ nghiên cứu phương án đề xuất ban hành Nghị quyết mới về mức chi cho các giải thưởng./.

 

Tin liên quan