Ban pháp chế HĐND huyện giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Tân Sơn và Phong Vân

Ngày 9/6, Đoàn công tác Ban pháp chế HĐND huyện do ông Giáp Thành Long, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy - Trưởng Ban pháp chế huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại 2 xã Tân Sơn và Phong Vân. Cùng đi có các đồng chí đại diện MTTQ huyện, Thanh tra huyện, Phòng tài nguyên và môi trường huyện
Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện giám sát công tác tiếp dân, đơn thư khiếu nại tố cáo tại Tân Sơn
Trong năm 2013, và 5 tháng đầu năm 2014, xã tân Sơn tiếp nhận 24 đơn, và tiếp 115 lượt công dân. Trong đó, nội dung của các đơn thư và các lượt tiếp công dân chủ yếu thuộc các lĩnh vực : đất đai (chiếm 46%); lĩnh vực dân sự chiếm 26%; lĩnh vực lao động – xã hội chiếm 20%... Đến thời điểm này UBND xã Tân Sơn đã hòa giải thành công 21/24 đơn, chuyển 2 đơn lên cấp trên và 1 đơn về thôn. 
Từ đầu năm 2013 đến nay, UBND xã Phong Vân đã tiếp nhận 28 lượt, với 59 người, phản ánh 25 vụ việc. Các nội dung đơn khiếu nại, tố cáp của công dân xã Phong Vân thuộc các lĩnh vực: đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình…Đến nay, UBND xã đã giải quyết xong 24/28 đơn. Còn 4 đơn đang tiếp tục giải quyết thuộc lĩnh vực đất đai.
Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đã đề nghị làm rõ một số nội dung như: Nguyên nhân chậm phát hiện, xử lý những vi phạm pháp luật về đất đai. Công tác khen thưởng đối với người tố cáo. Công tác tổng hợp các dữ liệu về KNTC trên địa bàn và hiệu quả công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân và giải quyết KNTC./.
 
 
 
Trần Lành
 
 
 
 

Tin liên quan