Chủ động phòng trừ ruồi đục quả trên cam và bưởi

Trong thời gian gần đây, tình hình ruồi vàng gây hại mạnh trên các loại cây ăn quả như: Táo, ổi, cam và bưởi…Đặc biệt cam và bưởi đang bước vào giai đoạn già và chín, do vậy, sự xuất hiện của ruồi vàng gây hại sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của sản phẩm. Nếu gây hại ở mật độ cao có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế của bà con nông dân. Trước tình hình đó, Phòng nông nghiệp đã chỉ đạo ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân chủ động phòng trừ ruồi đạt hiệu quả.
Đến thăm vườn bưởi Diễn của gia đình chị Trịnh Thị Sợi, ở thôn Hựu, xã Trù Hựu với hơn 500 cây đang chuẩn bị bước vào giai đoạn già và tạo mã. Tuy nhiên, năm nay vườn bưởi xuất hiện ruồi vàng gây hại nên khoảng 30% sản lượng quả bị vàng vỏ và có nguy cơ bị rụng. Trước tình hình đó, gia đình chị đã áp dụng biện pháp bẫy bả diệt ruồi để đặt trong vườn. Mới đây, Trạm BVTV huyện phối hợp với Trạm khuyến nông hỗ trợ hóa chất Vi-zu – von D và kỹ thuật bẫy bả, gia đình chị tiếp tục thực hiện bẫy với mật độ dầy hơn. Sau khi thực hiện các biện pháp nêu trên, tỷ lệ gây hại đã giảm đáng kể so với trước.  

Kỹ thuật đặt bẫy, bả ruồi bằng thuốc VizuvonD trên vườn bưởi
Theo số liệu điều tra của Trạm BVTV Lục Ngạn, hiện nay hầu hết trên diện tích các loại cây ăn quả trái vụ của bà con nông dân xuất hiện tình trạng ruồi vàng gây hại; Riêng trên cây có múi và táo, tỷ lệ gây hại từ 90 đến 92%. Có nơi cao đến 95%. Do đặc điểm sinh học của ruồi vàng có tỷ lệ sinh trưởng nhanh và khả năng gây hại từ lúc quả già đến khi chín. Do vậy, nếu không phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại về kinh tế.
Để giảm thiệt hại cho bà con nông dân, vừa qua Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã hỗ trợ ….bẫy bả ruồi vàng tại 6 xã có diện tích cây ăn quả có múi. Trong đó, riêng xã Trù Hựu được hỗ trợ 550 lọ thuốc Vi - Ru – bon D cho trên 100 hộ gia đình. Đồng thời chỉ đạo Trạm BVTV huyện đi kiểm tra và có những khuyến cáo bà con nông dân áp dụng các biện pháp diệt trừ ruồi vàng hiệu quả.

Tin liên quan