Điều lệ bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ IV năm 2023

Ngày 30/8/2022, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Điều lệ bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ IV năm 20233.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/14698121/1661917194542_a1.jpg/42ee426b-d6e6-414a-a396-a429224668ad?t=1661917194545

Theo đó, các sản phẩm xét tôn vinh phải là sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, có uy tín trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp thô, sản phẩm nông nghiệp qua chế biến và các sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Thuộc các nhóm sản phẩm nông nghiệp như: Nhóm trồng trọt (cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả); nhóm chăn nuôi gia súc, gia cầm; nhóm nuôi trồng thủy sản; nhóm các sản phẩm chế biến và một số sản phẩm phục vụ nông nghiệp (100% sản xuất trong tỉnh) được người nông dân tin dùng như: Phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp...

Tiêu chí tham gia bình chọn là những sản phẩm chiếm tỷ lệ thị phần lớn trên thị trường của tỉnh và trong nước; sản phẩm có tính xã hội và chất lượng cao; giá cả sản phẩm có tính cạnh tranh; sản phẩm mới, có bao bì, tem nhãn, tem truy xuất nguồn gốc; sản phẩm độc đáo, mang tính phát triển bền vững, thân thiện với môi trường; sản phẩm đạt các chứng nhận về an toàn thực phẩm, chứng nhận nhãn hiệu, chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, chứng nhận sản phẩm OCOP, chứng nhận các giải thưởng cấp tỉnh trở lên....; kênh phân phối và hậu mãi tốt.

Sản phẩm tham gia bình chọn đáp ứng các điều kiện như: Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh an toàn lao động và thực phẩm, không phải là hàng giả, hàng nhái, hàng chưa đem ra trao đổi trên thị trường.

Thời gian tiếp nhận sản phẩm tham gia xét tặng “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” lần thứ IV năm 2023 từ ngày 10/7/2023 - 10/8/2023. Trong đó, mỗi huyện, thành phố lựa chọn từ 3 - 4 sản phẩm tiêu biểu tham gia bình chọn.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn khoảng 30 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu để công bố trong buổi lễ Tôn vinh “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang lần thứ IV năm 2023 dự kiến vào ngày 14/10/2023./.

 

Tin liên quan