Hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên

          Trong hai ngày 25 và 26/3/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phan Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn; đây là hoạt động thường niên được tổ chức giữa Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp của 4 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Thái Nguyên.

           Thông qua hoạt động sẽ tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa 4 Trung tâm, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác khuyến công, tư vấn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện của lãnh đạo, viên chức các Trung tâm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2016./.

TRÍ KHƯƠNG - TTKC

Tin liên quan