Huyện ủy giao ban với MTTQ và các đoàn thể nhân dân quý II năm 2014.

Buổi chiều ngày 1- 7, Thường trực Huyện ủy Lục Ngạn tổ chức hội nghị giao ban với UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện.
Trong quý II năm 2014, UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền, quán triệt quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014; thực hiện triển khai thi hành hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, điển hình Hội LHPN huyện đã thực hiện các mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, có 43 hội viên kinh tế khá giúp 21 hội viên nghèo vay vốn không lấy lãi; Hội nông dân xây dựng được 22 mô hình điểm sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh đó, MTTQ đã triền khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân ĐKXD đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới, vận động ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản được trên 650 triệu đồng. Tích cực tham gia các phong trào xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, cùng đó thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí La Văn Nam, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Tập trung triển khai nghị quyết TW 9 khóa XI; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014; tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn dân ĐKXD đời sống văn hóa ở khu dân cư; tiếp tục nắm tình hình tư tưởng nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước./.
 
 
Hoàng Phượng
 
 

Tin liên quan