Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024

Ngày 17/3/2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Bắc Gianga ban hành Kế hoạch số 64/KH-BBCDD389 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024.

Theo đó, BCĐ 389 tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh, BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị các cấp có thẩm quyền.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các kế hoạch chuyên đề, trọng điểm như: Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; chống buôn lậu và vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm qua biên giới; chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...; đổi mới tuyên truyền để người tiêu dùng nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tuyên truyền cho Nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thường xuyên cập nhật, cảnh báo các phương thức thủ đoạn thường được các đối tượng lợi dụng để vi phạm và các thủ đoạn mới phát sinh, thông báo những kinh nghiệm, phương pháp đấu tranh có hiệu quả của các lực lượng chức năng để phổ biến đến các đơn vị chức năng, qua đó kịp thời triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, cơ quan chức năng và cán bộ trực tiếp quản lý địa bàn nếu để xảy ra buôn lậu, sản xuất hàng giả phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố Bắc Giang căn cứ tình hình thực tế địa bàn và diễn biến thị trường, chủ động xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024; căn cứ vào từng thời điểm, địa bàn cụ thể xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề. Trong đó tập trung đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm đối với các mặt hàng như: Xăng dầu, khí, dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, giày dép, quần áo, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...; kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử./.

 

Tin liên quan