Kế hoạch sản xuất gắn với xuất khẩu vải thiều năm 2024

Ngày 21/12/2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 72/KH-SNN về sản xuất gắn với xuất khẩu vải thiều năm 2024.

Theo đó, Diện tích sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP là 15.800 ha, sản lượng khoảng 115.300 tấn. Vải sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP tiếp tục duy trì diện tích 30 ha được cấp chứng nhận. Đồng thời thực hiện cấp chứng nhận mới 15 ha, nâng tổng số lên 45 ha, sản lượng 480 tấn.

xe-cho-vai-thieu-bac-giang-1623760896169823537677.jpg

Thực hiện sản xuất và cấp chứng nhận cho mô hình sản xuất vải hữu cơ quy mô 10 ha tại huyện Lục Ngạn. Đồng thời quản lý, khai thác tốt dữ liệu 72 mã số vùng trồng, diện tích 1.553,8 ha đã thực hiện số hóa.

Về sản xuất vải thiều phục vụ xuất khẩu, đối với thị trường Trung Quốc, tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất đối với 130 mã số vùng trồng đã được Trung Quốc chấp thuận với diện tích 16.217,4 ha, sản lượng khoảng 102.700 tấn tại các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên, Sơn Động.

Đối với thị trường có yêu cầu cao như Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Eu..., tập trung duy trì 18 mã số vùng trồng, diện tích 215,9 ha, sản lượng 2.000 tấn đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ; 18 mã số vùng trồng, diện tích 253,7ha, sản lượng 2.300 tấn xuất khẩu sang thị trường Úc; 19 mã số vùng trồng, diện tích 221,5 ha, sản lượng 1.500 tấn xuất khẩu sang thị trường Thái Lan; 38 mã số vùng trồng, diện tích 312,92 ha, sản lượng 3.000 tấn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đồng thời tiếp tục mở rộng vùng trồng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường EU, New Zealand, Canada, Singapore.../.

Về cơ sở đóng gói, quản lý chặt chẽ 39 cơ sở đóng gói đảm bảo điều kiện phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; duy trì hoạt động 01 cơ sở xông hơi khử trùng, đóng gói tại Bắc Giang, liên kết với 03 cơ sở xông hơi khử trùng ngoài tỉnh đảm bảo phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản./.

 

Tin liên quan