Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ hội nông dân cơ sở năm 2014

Ngày 19/5, Hội Nông dân huyện Lục Ngạn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ hội nông dân cơ sở năm 2014. Tham gia lớp học có hơn 140 học viên là Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành  Hội Nông dân của 30 xã- thị trấn trong huyện.
                                                          Quang cảnh hội nghị
Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 19 đến 22/5), các học viên sẽ được truyền đạt và tìm hiểu nội dung các chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội; chuyên đề “Xây dựng Nông thôn mới thời kỳ CNH- HĐH đất nước”; phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và hướng dẫn nghiệp vụ công tác chi, tổ hội nông dân cơ sở.
Qua lớp bồi dưỡng góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành nhiệm vụ công tác Hội cơ sở./.
 
 
Phương Thảo - Lý Tưởng
 
 
 

Tin liên quan