Khôi phục hoạt động xuất nhậpkhẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân II

Để khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc, ngày 24/4/2022, UBND thành phố Móng Cái (Việt Nam) hội đàm với Chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về bàn các giải pháp xây dựng vùng xanh an toàn, khôi phục lại hoạt động thông quan tại các lối mở, cửa khẩu biên giới giữa hai địa phương thành Móng Cái (Việt Nam) - thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Ngày 25/4/2022, UBND thành phố Móng Cái có thông báo khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, theo đó:

1. Thời gian khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái: Từ 08h00’ (giờ Hà Nội) ngày 26/4/2022 (thứ Ba).

2. Về quy trình thực hiện thông quan theo Phương án khôi phục cửa khẩu Bắc Luân 2 của thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch, việc thông quan hàng hóa tại của khẩu Đông Hưng (Cầu Bắc Luân II) sẽ dần được mở lại theo 4 giai đoạn:

(1) Xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giảm sát.

(2) Trả lại xe không hàng đang lưu bãi của Trung Quốc và Việt Nam.

(3) Thông quan trở lại đối với hàng hóa không thuộc hàng chuỗi lạnh.

(4) Hoạt động thông quan bình thường.

Lưu ý: Chưa thực hiện thông quan hàng hóa thuộc hàng chuỗi lạnh (khi thành phố Đông Hưng thống nhất thời gian khôi phục thông quan hàng hóa thuộc chuỗi lạnh, sẽ có thông báo sau)

Sở Công Bắc Giang thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh được biết, thực hiện.

 

 

 

 

 

Tin liên quan