Lục Ngạn: hỗ trợ 30 nghìn con cá rô phi đơn tính

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, vừa qua Trạm khuyến nông, khuyến lâm huyện triển khai hỗ trợ mô hình chăn nuôi cá rô phi đơn tính dòng GíP, với quy mô 30 nghìn con trên diện tích 1 ha mặt nước cho 3 hộ gia đình tại 3 xã Tân Quang, Nghĩa Hồ và xã Phượng Sơn. Trong đó xã Phượng Sơn được hỗ trợ 19 nghìn 500 con, 2 xã Nghĩa Hồ và Tân Quang được hỗ trợ trên 5 nghìn con. Tổng kinh phí thực hiện mô hình trên 100 triệu đồng. Nguồn giống được lấy từ Trung tâm giống thủy sản cấp I Bắc Giang.
                       Mô hình cá rô phi đơn tính tại xã Phượng Sơn
 

 

Tham gia mô hình, các hộ được nhà nước hỗ trợ 80% giá giống, 0,18kg thức ăn/1con ban đầu cấp giống và tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi.
Qua kiểm tra đánh giá: Cá rô phi đơn tính có ưu điểm tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng kháng bệnh tốt, ăn tạp, thích ứng với các vùng sinh thái trong tỉnh, năng suất cao, chất lượng thị thơm ngon, thị trường tiêu thụ rộng. Sau thời gian gần 6 tháng triển khai, các mô hình đều phát triển tốt, với tỷ lệ sống đạt trên 95%. Trọng lượng ước đạt từ 0,6 đến 1kg/1 con và đã có thể xuất bán. Ước tính sản lượng cá thu được của mô hình khảong 14 tấn cá với giá bán bình quân 30 nghìn đồng/kg, thu về 420 triệu đồng/ha, trừ các khoản chi phí, mô hình cho lãi 68 triệu đồng/ha. 
Vũ Đoàn

Tin liên quan