Phê duyệt danh sách hỗ trợ các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2023 (đợt 2)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2023 (đợt 2).

Theo đó, hỗ trợ 06 chủ thể xây dựng và đăng ký nhãn hiệu bao gồm: Hộ kinh doanh Trần Quốc Hương (TP Bắc Giang); Hợp tác xã (HTX) sản xuất và thương mại Huy Linh; HTX Nông sản Thành Phát Lục Ngạn; Hộ kinh doanh Vũ Trung Hiếu (huyện Lục Ngạn); HTX Nông nghiệp Hạ Sơn; HTX Cường Nhung (huyện Yên Thế), mỗi nhãn hiệu được hỗ trợ 20 triệu đồng. 

Hỗ trợ chi phí bao bì, in tem cho 29 sản phẩm. Trong đó, hỗ trợ 02 sản phẩm tiềm năng 5 sao 100 triệu đồng/sản phẩm, 02 sản phẩm 4 sao 50 triệu đồng/sản phẩm, 25 sản phẩm 3 sao 30 triệu đồng/sản phẩm. Các sản phẩm được hỗ trợ bao gồm: Sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao (Vải thiều nước đường, Long nhãn nước đường); sản phẩm 4 sao (Giáp Tửu Tây Yên Tử, Mỳ gạo Lục Ngạn); sản phẩm 3 sao (Bánh Quế Ông Phú, Bún tươi sạch, Bánh cốm Đa Mai, Bánh Phu thê Đa Mai, Bánh Nướng cô tiên Huyền Barkery, Bánh Dẻo cô tiên Huyền Barkery, Bánh Khảo Tiến Lợi, Bánh Chả Tiến Lợi, Giò mỡ mo cau truyền thống, Giò tai nấm, Thịt lợn sạch, Giò lụa, Chả lụa, Ruốc Nấm hương, Pate nấm, Giò lụa nấm, Vải thiều An Tín, Vải thiều sấy khô Huy Linh, Sâm nam mật lục, Nem ngựa Hiếu Thu, Mỳ Chũ số 1, Mật ong Đèo Uỷnh, Dầu lạc Cường Nhung, Dầu lạc Đại An, Mật ong Nội - Hoa nhãn, Trà cà gai leo túi lọc, Trà củ sen). 

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chi phí hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, chi phí hỗ trợ chi phí bao bì, in tem sản phẩm năm 2023 (đợt 2) là 2,22 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các quy định của Trung ương và của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm được hỗ trợ trình tự hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện và tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định./.

Tin liên quan