Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Giang đợt 1 năm 2021

Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 1 năm 2021.

Theo Quyết định, có 22 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận bao gồm:

10 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm đạt hạng 4 sao bao gồm: Vải sớm Phúc Hòa (Hợp tác xã Sản xuất - Tiêu thụ Vải sớm Phúc Hòa, huyện Tân Yên); Nem nướng Liên Chung (Hợp tác xã Nem nướng Liên Chung, huyện Tân Yên); Măng Lục trúc tươi Lâm sinh Ngọc Châu (Hợp tác xã Măng Lục trúc Lâm sinh Ngọc Châu, huyện Tân Yên); Chả Gà (Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh, huyện Yên Thế); Mỳ Gạo Lục Ngạn (Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hằng Hiếu, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn); Rượu Nếp cái hoa vàng, Rượu Cúc hoa tửu, Rượu Nếp ngâm hạ thổ (Hợp tác xã Vân Hương, Thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên); Vú Sữa Tân Yên (Hợp tác xã Sản xuất - Tiêu thụ sản phẩm Vú sữa Hợp Đức, huyện Tân Yên); Đông Trùng Hạ thảo khô (Công ty TNHH Dược Thảo Trường Thọ, Thôn Đại Đồng, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam). 

12 sản phẩm đạt hạng 3 sao gồm có: Bánh Khảo Mộc Sơn (Hợp tác xã Nông nghiệp Mộc Sơn, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế); Đại An - Dầu mè đen (Hợp tác xã Nông nghiệp Quang Duy, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế); Snack Gạo JOY - Sốt cay ngọt (Công ty TNHH JOY VN, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên); Cao Đinh lăng (Hợp tác xã Dược liệu Thiện Tâm Yên Thế, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế); Dứa Lục Nam (Hợp tác xã Sản suất Dứa Lục Nam); Rượu Nếp cái hoa vàng, Rượu hấp cúc (Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Hạnh, thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên); Dưa Chuột Mỹ Thái (Hợp tác xã Rau sạch Mỹ Thái, huyện Lạng Giang); Nấm Rơm sơ chế Tân Thanh (Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thanh, huyện Lạng Giang); Gạo Nếp cái hoa vàng Thái Sơn (Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Sơn Bắc Giang, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa); Bưởi Quang Thịnh (Hợp tác xã Cây ăn quả Quang Thịnh, huyện Lạng Giang); Gạo dẻo Hai lúa (Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Hai lúa, thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang).

UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn UBND các huyện và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định; đề xuất các giải pháp hỗ trợ các sản phẩm OCOP để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, giới thiệu, xúc tiến thương mại; phối hợp thực hiện việc kiểm tra đột xuất, định kỳ các sản phẩm OCOP đã được công nhận và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm; ưu tiên hỗ trợ hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại và hoàn thiện sản phẩm. 

Các chủ thể sản xuất (doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất) có sản phẩm được công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP, tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng sao cao hơn./.

 

 

Tin liên quan