Sở Công Thương Bắc Giang hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Thực hiện Kế hoạch 2024/KH-UBND ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sáng nay, ngày 15/3/2024 Sở Công Thương đã tổ chức tuyên truyền lưu động, trong đó: bố trí xe có hệ thống âm thanh, loa đài, trang trí pano tuyên truyền qua các tuyến phố đông dân cư, tuyến đường có chợ, trung tâm thương mại, siêu thị… của thành phố Bắc Giang, thu hút được sự quan tâm, chú ý của người dân.

Bên cạnh đó Sở Công Thương đã triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực để tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024, như: Thực hiện biên tập, thu âm nội dung tuyên truyền về Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn” để cấp phát cho các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và tuyên truyền lưu động trên địa bàn…; tổ chức in và phát 132 băng rôn, phướn với nội dung tuyên truyền phục vụ treo tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

1_149.jpg

Xe tuyên truyền lưu động của Sở Công Thương sáng ngày 15/3

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đăng tải 02 tin, 01 clip và chạy chữ hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn” trên Đài PT&TH tỉnh Bắc Giang; phối hợp với Báo Bắc Giang đăng tải tin, bài tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam của tỉnh.

Clip tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Trước đó, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 323/SCT-QLTM ngày 11/3/2024 về việc phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc nhận băng rôn và file tuyên truyền để thực hiện treo tại các chợ, phát nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; bên cạnh đó, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai chạy chữ tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên màn hình LED của cổng chào của huyện, thành phố, thị xã (nếu có)./.

 

Tin liên quan