Tân Yên đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao

Thời gian qua, huyện Tân Yên (Bắc Giang) rất chú trọng phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung và mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng và mô hình tưới nước tự động trên cây ăn quả.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/14698121/1661853662073_IMG_9850.jpg/0914b217-d948-419f-91c2-4566d8e9575a?t=1661853662089

                              Duy trì và mở rộng vùng sản xuất cây ăn quả theo quy trình VietGAP.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cây ăn quả, duy trì và mở rộng vùng sản xuất cây ăn quả theo quy trình VietGAP, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm 1.800 ha; mở rộng vùng cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP diện tích 423 ha, trong đó vải sớm 348 ha, ổi 45 ha, bưởi 25 ha, vú sữa 5 ha.

Đồng thời huyện tiếp tục duy trì và mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất trồng trọt, mô hình nhân rộng sản xuất măng Lục Trúc, sâm Nam núi Dành,...

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát thẩm định, đánh giá kết quả các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp như mô hình ứng dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa năm 2022, mô hình trồng sen trên đất trũng tại xã Liên Chung./.

                                                                                                                                    Theo bacgiang.gov.vn

Tin liên quan