Tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng

Hiện nay, tình hình về an ninh mạng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, hệ thống thông tin, tài khoản của các cơ quan, doanh nghiệp, dữ liệu cá nhân tiếp tục là mục tiêu bị tấn công, chiếm đoạt; bên cạnh đó các nền tảng mạng xã hội ngày càng phát triển, chi phối mạnh tới hoạt động truyền thông, bị lợi dụng triệt để phục vụ tuyên truyền chính trị và lừa đảo; tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động xuyên biên giới, có tổ chức, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Deepfake, diễn ra với nhiều thủ đoạn, kịch bản tinh vi có xu hướng gia tăng.

 Ngày 21/12/2023, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang đã có văn bản chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nâng cao nhận thức và nghiêm túc thực hiện trong công tác tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng, cụ thể:

1. Nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng gắn với chuyên môn, nhiệm vụ được giao; xác định đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của an toàn, an ninh mạng là nhiệm vụ mang tính cấp bách vừa mang tính tính chiến lược, trọng yếu, thường xuyên, lâu dài, mối quan hệ giữa chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng là mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ, cần quan tâm đồng bộ, tiến hành song song, nhằm duy trì môi trường an toàn, lành mạnh tin cậy.

 2. Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu…con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Vì vậy mỗi cá nhân phải trách nhiệm, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ dẫn đến vi phạm pháp luật.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người thân và Nhân dân về bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, nhất là bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; nắm được bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng cần phải có sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó người dân là trung tâm, lực lượng chuyên môn là nòng cốt, các cơ quan, đơn vị, địa phương là cầu nối và cũng là đầu mối trực tiếp tổ chức tuyên truyền, triển khai các các nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho quá trình xây dựng kinh tế số, xã hội số, công dân số.

4. Tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể

Nội dung cụ thể tại Văn bản số 1683/SCT-XNK ngày 21/12/2023 đính kèm./.

                                                                                                                              Thảo Phương - P.QLXNK

 

Tin liên quan