Tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 75 doanh nghiệp

Ngày 10/5/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc tặng giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018.

Theo Quyết định, tặng Gải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 22 doanh nghiệp; tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 53 doanh nghiệp.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.

Việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đạt giải thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

Chi tiết quyết định:/sites/default/files/543.signed.pdf

                                                                                                                                         Trung tâm KC&XTTM

 

Tin liên quan