Tập trung chỉ đạo sản xuất vải thiều giai đoạn ra hoa

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang ngày 21/02/2024, ban hành Công văn số 399/SNN-TT&BVTV đề nghị đề nghị UBND các huyện trọng điểm sản xuất vải thiều tập trung chỉ đạo sản xuất vải thiều giai đoạn ra hoa.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, hiện nay, trà vải sớm đang ở giai đoạn phát triển chùm hoa, tỷ lệ ra hoa ước đạt 70-80%; trà vải vải chính vụ bắt đầu ra hoa, tỷ lệ ra hoa dự kiến khoảng 50- 60%.

Nguyên nhân do mùa Đông năm 2023 có nhiệt độ bình quân cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1,5 °C, làm ảnh hưởng đến quá trình phân hoá mầm hoa cây vải thiều. Bên cạnh đó thời tiết từ giữa tháng 1/2024 đến giữa tháng 2/2024 có các đợt không khí lạnh ngắn ngày, kèm theo mưa nhỏ kéo dài khiến độ ẩm không khí, độ ẩm đất cao, kết hợp với thời gian dài có nền nhiệt độ cao. Đây là những yếu tố làm cho nhiều diện tích vải có hiện tượng ra lộc hoặc ra hoa kèm lộc làm ảnh hưởng đến năng suất.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22/2/2024 tiếp tục có đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc, khu vực vùng núi từ 15-17 °C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Để giúp tăng tối đa diện tích vải ra hoa đảm bảo năng suất, chất lượng; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện trọng điểm sản xuất vải thiều tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân bám sát vào diễn biến thời tiết, kết hợp áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật trong giai đoạn này.

Đối với trà vải sớm tập trung các biện pháp chăm sóc, tưới nước đủ ẩm, bón phân cân đối, sử dụng các loại phân bón lá giàu vi lượng để quá trình nở hoa, đậu quả được thuận lợi. Tập trung điều tra theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại như: Bệnh sương mai, thán thư, sâu đo, bọ xít, rệp muội ... bằng những loại thuốc đặc hiệu.

Đối với trà vải chính vụ, tại những diện tích vải đã ra hoa cần tiến hành tưới nước nhẹ lên tán cây, sử dụng phân bón qua lá giầu vi lượng để cây ra hoa được thuận lợi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại giai đoạn ra hoa.

Tại những diện tích vải vừa ra hoa vừa ra lộc không tưới nước nhằm hạn chế quá trình hình thành lộc. Những cây ra hoa kèm theo lộc, cần sử dụng biện pháp ngắt bỏ lá mọc kèm ngay khi lá non vẫn còn đỏ.

Đối với diện tích vải chưa ra hoa cần tiếp tục hạn chế độ ẩm của đất và phun bổ sung các chế phẩm phân bón qua lá có hàm lượng lân và kali trung bình, giầu vi lượng, kết hợp với chất điều hòa sinh trưởng để kích thích phát triển mầm hoa, ức chế sinh trưởng của lộc non./.

 

Tin liên quan