Thông báo mã số vùng trồng Vải, Nhãn xuất khẩu sang thị trường Úc, Nhật Bản năm 2023

Ngày 20/7/2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT Bắc Giang) ban hành văn bản số 274/TT&BVTV-BVTV về việc thông báo mã số vùng trồng Vải, Nhãn xuất khẩu sang thị trường Úc, Nhật Bản năm 2023.

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 7\Mã vùng trồng\img-1811-03-1659946641.jpg

Theo công văn, căn cứ Công văn số 1587/BVTV-HTQT ngày 20/6/2023 của Cục Bảo vệ thực vật về việc quản lý vùng trồng xuất khẩu tại Bắc Giang. Năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã được phía Úc chấp nhận 09 mã số vùng trồng Vải và 5 mã số vùng trồng Nhãn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trƣờng Úc; 01 mã số vùng trồng Vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản (có phụ lục và mã PUC kèm theo).

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế thông báo tới các chủ mã vùng trồng biết thông tin về mã số vùng trồng đã đƣợc Úc và Nhật Bản chấp thuận; chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, vệ sinh đồng ruộng, phòng trừ sinh vật gây hại, ghi chép nhật ký, chuẩn bị tốt các điều kiện theo quy định đối với mã vùng trồng nhãn, vải xuất khẩu và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của nước nhập khẩu./.

 

 

Tin liên quan