Thông báo mã số vùng trồng vải xuất khẩu sang thị trường Thái Lan

Ngày 23/6/2022, Chi cụ trồng trọt và bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT) thông báo mã số vùng trồng vải xuất khẩu sang thị trường Thái Lan tại công văn số 263/TT&BVTV-BVTV, cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 1633/BVTV-HTQT ngày 14/6/2022 của Cục Bảo vệ thực vật về việc quản lý vùng trồng xuất khẩu. Năm 2022, tỉnh Bắc Giang đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp 02 mã số vùng trồng vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Thái Lan (có phụ lục và mã PUC kèm theo).

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Ngạn thông báo tới các mã biết thông tin về mã số vùng trồng; chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, vệ sinh đồng ruộng, phòng trừ sinh vật gây hại, ghi chép nhật ký, chuẩn bị tốt các điều kiện theo quy định đối với vùng vải xuất khẩu và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của nước nhập khẩu./.

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 6\Mã VÙng trồng vải Thái Lan\3.jpg

 

Tin liên quan