Văn phòng quốc gia về giảm nghèo kiểm tra, đánh giá mô hình giảm nghèo tại xã Phú Nhuận

Ngày 20/10, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo - Bộ lao động thương binh và xã hội đã đến kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Dự án “ Xây dựng và nhân rộng mô hình hộ thanh niên nuôi cá rô phi đơn tính phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững tại xã Phú Nhuận”. Cùng đi có đại diện Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang.
Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính được Thường trực huyện đoàn Lục Ngạn phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn - Trung ương đoàn tổ chức triển khai thực hiện từ tháng 7, năm 2014 tại xã Phú Nhuận. Với quy mô 3 vạn con cho 30 hộ gia đình thanh niên nghèo ở 2 thôn Hồ và Cầu Vồng. Tham gia mô hình, các hộ được Dự án hỗ trợ cá giống, thức ăn và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Qua kiểm tra, đánh giá: Sau hơn 3 tháng chăn nuôi, đến nay mô hình cơ bản đáp ứng được mục đích yêu cầu đề ra. Tỷ lệ giống đạt trên 90%. Trong lượng đạt từ 3 đến 3,5gam/một con. Dự kiến sau 6 tháng cá được thu hoạch với trọng lượng khoảng 0,8kg/con.

Mô hình chăn nuôi cá rô phi đơn tính đã tạo việc làm cho thanh niên nghèo xã Phú Nhuận
Sau khi kiểm tra thực tế tại mô hình, đại diện Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo - Bộ lao động thương binh và xã hội đã đề nghị Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn - Trung ương đoàn cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp bộ đoàn huyện Lục Ngạn và chính quyền địa phương xã Phú Nhuận, thường xuyên kiểm tra, giám sát và tư vấn kỹ thuật, giúp các hộ chăn nuôi đúng quy trình, làm sao để mô hình đạt hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở đó sẽ có những đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên nông thôn. Tiến đến mục tiêu thoát nghèo bền vững.

Vũ Đoàn

Tin liên quan